Trall

Sånn kommer du i gang med sang

Hvor­dan lære inn nye san­ger

Inn­læ­ring

Lurer du på hvordan du skal komme i gang med sang i klassen eller i barnehagen? Er du usikker på hvordan du skal gå frem for å lære inn en ny sang?

Her finner du noen praktiske råd og tips til hvordan du kan gå frem for å lære sanger sammen med barn. Bruk tipsene akkurat som du vil og tilpass til barnas alder og barnegruppa di.

Forberedelse

Forbered deg ved å lære sangens tekst og melodi godt. Det er viktig at du føler deg trygg på sangen. Les deg også opp på historien bak sangen. For å finne informasjon om en sang i Trall, kan du bare trykke på de tre prikkene når du spiller av en sang og velge "Les sangtekst og info". Bestem deg også på forhånd for hvilken del av sangen dere skal lære først, for eksempel refrenget. Ikke vær redd for å dele opp innlæringen over flere timer - repetisjon og øving er nøkkelen for å lære inn sanger.

Fortell og lytt

Fortell barna om sangen og lytt på den et par ganger så barna blir kjent med den. Hvis du vil kan du etterhvert gi dem oppgave i å lytte ekstra godt etter én spesiell ting i sangen, som for eksempel vers, refreng, tekst, melodi, rytme, eller noe annet du kommer på.

Syng

Syng delen dere skal lære flere ganger sammen og oppmuntre barna til å bli med og synge. Er noen deler av teksten vanskelig? Les teksten i kor uten musikk. Er det noen bevegelser dere kan legge til? Det kan gjøre det lettere å huske teksten.

Repetisjon

Barn lærer fort sanger gjennom å gjenta dem flere ganger. Gjør det sammen og lær gjerne en sang over flere timer. Når barna er blitt tryggere kan dere for eksempel prøve vekselsang, hvor du deler gruppen eller klassen i to og de synger annenhver linje eller vers, og synger sammen på refrenget.

Oppmuntring

Aller viktigst: Ros alltid barna for innsatsen og skap en positiv atmosfære 😊

Lykke til!

Vil du ha flere tips til hvordan dere kan bruke Trall?

Tips til bruk i barnehage

Tips til bruk i skole

Støttespillere

OsloMet
Sparebankstiftelsen DNB
Fure Stiftelsen
Kulturradet
Impact startup logo
Logo: UNESCO
Sametinget logo på nordsamisk
Logo Støttet av Forskningsrådet
Logo til Krafttak for sang
Logo Folkehøgskoleforbundet