Trall

Personvern (beta)

Trygg app

Per­son­vern

Trall er en sang- og musikkopplevelses-plattform laget for barn, unge og voksne. Trall skal være en trygg tjeneste for alle. Her er det ikke kjøp-i-app, reklame eller lenker videre.

Ditt personvern er viktig for oss og vi følger norsk lov i behandling av personopplysninger. Vi vil gi deg så god informasjon vi kan for å være sikre på at du som bruker vet hva slags informasjon du og ditt barn velger å dele med oss, og hvordan vi eventuelt bruker den.

Formål og rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Formålet med å samle inn informasjon i Trall, er å sørge for at du som bruker får tilgang til tjenesten, at tjenesten fungerer best mulig, å forbedre og videreutvikle Trall, og å kunne utbetale vederlag til opphavspersoner til musikk og sangtekster

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger for Tralls brukere er personvernforordningen artikkel 6 nr. bokstav a “samtykke”.

Hvordan kan du havne i våre registre?

Du kan bli registrert i våre registre når du registrerer deg som kunde, har lastet ned appen eller tar kontakt med Trall for å bli kunde. I tillegg kan vi sende informasjon til personer vi tenker kan være interessert i å bruke Trall, for eksempel ansatte i skoler, barnehager og andre institusjoner eller som vi tenker kan ha nytte av Trall i arbeidet sitt.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

For å sørge for at du har tilgang til Trall registrerer vi navn og e-postadresse. Passord lagres på en måte som gjør det umulig for oss å se det (kryptert). For å kunne drive Trall-appen effektivt, registreres produsent av nettbrett og/eller mobiltelefon, type og versjon av operativsystem samt informasjon om tilkobling til tjenesten, som IP-adresse, nettverks-ID, og hva slags type tilgang/abonnement du har.

For å gi deg som bruker Trall viktig og nyttig informasjon, har vi et kundebehandlingssystem. Her registreres navn og e-postadresse og siste gang du brukte Trall og om du er ansatt i en virksomhetskunde av Trall. Dersom det går 90 dager fra du sist brukte Trall, får du spørsmål om du fremdeles ønsker å bruke Trall. Hvis du ikke svarer, vil du ikke motta mer informasjon fra oss.

Vi har avtaler på plass som sikrer at personopplysningene dine er trygge og ikke blir overført til 3.-parter. Dersom det skjer et brudd på personvernet, vil vi gi deg beskjed, og så raskt som mulig sette inn tiltak for å sikre dine personopplysninger.

Anonym informasjon om bruk av Trall gjør tjenesten bedre

For å gjøre Trall bedre registrerer vi hvordan tjenesten brukes. Dette er anonymt, og vi kan ikke identifisere hvordan akkurat du bruker Trall. Vi analyserer blant annet hvor lenge appen brukes, hvor ofte, start, stopp, om en sang blir avbrutt og hvilke ferdiglagde spillelister som brukes mest. Vi registrerer hvilke sanger som brukes og hvor ofte, og hvor mange ganger sangtekst og karaoke blir vist, slik at vi kan betale vederlag til opphavspersoner til musikken og sangtekstene.

Samtykke og sletting

Ved å bli kunde av Trall eller laste ned gratisversjon av appen, samtykker du til at vi lagrer personopplysninger. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket. Da vil du samtidig bli slettet som bruker og kunde hos Trall. Når du slutter å bruke tjenesten slettes all personinformasjon om deg innen 90 dager.

Du kan til enhver tid be om å få utlevert eller slettet din personinformasjon ved å ta kontakt med oss.

Sparebankstiftelsen DNB
Fure Stiftelsen
Kulturradet
OsloMet