Trall

Personvernerklæring

Trygg app

Per­son­vern

TRALL er en sang- og musikkopplevelses-plattform laget for barn, unge og voksne. TRALL skal være en trygg tjeneste for alle. Her er det ikke kjøp-i-app, reklame eller lenker videre.

Ditt personvern er viktig for oss. Vi vil gi deg så god informasjon vi kan for å være sikre på at du som bruker vet hva slags informasjon du deler med oss og hvordan vi eventuelt bruker den.

Denne personvernerklæringen skal gi deg informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan de behandles, når de samles inn og hvilke rettigheter du har som bruker av TRALL.

TRALL AS, Organisasjonsnummer: 929309197 ved daglig leder er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger som behandles i TRALL. Dersom du har spørsmål til denne personvernerklæringen eller ønsker å utøve dine rettigheter som registrert kan du ta kontakt med oss på hei@TRALLapp.no.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

For å sørge for at du har tilgang til TRALL registrerer vi e-postadresse. Vi samler inn e-postadresse for privatbrukere direkte fra den registrerte i forbindelse med opprettelse av abonnement.

Dersom du er ansatt i en virksomhetskunde av TRALL samler vi inn e-postadresse og om hvilken type virksomhet du er ansatt i. Vi mottar denne informasjonen fra virksomheten, og du vil få tilsendt en invitasjon om å laste ned og logge på med din bruker, og å oppdatere eller lage et passord via e-post.

For å kunne drive TRALL-appen effektivt, registreres produsent av nettbrett og/eller mobiltelefon, type og versjon av operativsystem samt informasjon om tilkobling til tjenesten (IP-adresse og nettverks-ID) og hva slags type tilgang/abonnement du har.

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen er å etablere et kundeforhold til TRALL AS gjennom appen TRALL. Ved første gangs innlogging opprettes en konto slik at du kan ta i bruk tjenesten. Formålet med behandlingen er også å kunne administrere abonnementet, gjennomføre en sikker betaling for tjenesten og sørge for at TRALL AS kan foreta et korrekt oppgjør til rettighetshavere.

For å gi deg som TRALL-bruker viktig og nyttig informasjon, har vi et kundebehandlingssystem som benyttes til å sende ut e-poster. Formålet med dette er å sikre at du som kunde får tilsendt viktig info, tips og nyheter.

Til sist har noen av personopplysningene et formål for utviklingen av backend-systemet vårt og for å kjøre feilsøking.

Behandlingsgrunnlag:

TRALL benytter seg av ulike behandlingsgrunnlag i forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger.

(1) Opprette bruker hos TRALL

E-postadresser samles inn for å kunne opprette bruker og tegne abonnement. Siden det tegnes abonnement og signeres brukeravtale, benytter TRALL GDPR art. 6 (1) bokstav b (avtale med den registrerte) som behandlingsgrunnlag for denne behandlingen.

(2) Sende ut informasjon og nyheter om appen

Den samme personinformasjonen (e-postadressen) TRALL har mottatt ved registrering av bruker legges inn i CRM-systemet Keap for kunne sende ut eposter med nyheter, informasjon o.l.

TRALL har en berettiget interesse i å følge opp brukere ved å gi relevant informasjon om appen, nyheter og lignende oppdateringer, jf. GDPR artikkel 6 (1) bokstav f.

Du har adgang til å reservere deg mot å motta slike e-poster.

(3) Drift av systemet

Vi samler inn opplysninger om din enhet og din internett-tilkobling, herunder IP-adresse og nettverks-id.

TRALL har en berettiget interesse i å kunne bruke denne informasjonen til å sikre at appen fungerer teknisk godt og kunne kjøre feilsøking, dersom det skulle oppstå feilmeldinger i appen, og benytter GDPR artikkel 6 (1) bokstav f som behandlingsgrunnlag.

Anonym informasjon om bruk av TRALL gjør tjenesten bedre

For å gjøre TRALL bedre registrerer vi hvordan tjenesten brukes. Dette er anonymt, og vi kan ikke identifisere hvordan akkurat du bruker TRALL. Vi analyserer blant annet hvor lenge appen brukes, hvor ofte, start, stopp, om en sang blir avbrutt og hvilke ferdiglagde spillelister som brukes mest. Vi registrerer hvilke sanger som brukes og hvor ofte, og hvor mange ganger sangtekst og karaoke blir vist, slik at vi kan betale vederlag til opphavspersoner til musikken og sangtekstene.

Overføring av personopplysninger ut av EU/EØS

Personopplysninger som lagres gjennom TRALL kan oppbevares på en server utenfor EU/EØS gjennom vår underleverandør som lagrer e-posteradresser på en server i USA. TRALL har sørget for at personvernet ditt sikres gjennom databehandleravtaler, EUs standardkontrakter og tilstrekkelig sikkerhetstiltak for overføringsgrunnlaget.

Sletting

TRALL har iverksatt organisatoriske og tekniske tiltak for å sørge for at dine personopplysninger behandles sikkert og i henhold til krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet i gjeldende personvernlovgivning. Personopplysningene vi oppbevarer om deg slettes når det ikke lenger er behov ut i fra formålene de ble innsamlet for.

Du kan til enhver tid be om å få slettet din personinformasjon og konto. Du kan gjøre dette i TRALL-appen eller ved å ta kontakt med oss på hei@trallapp.no. Da sletter vi din bruker med e-post og passord og alle tilhørende data. Vær oppmerksom på at abonnementet ditt må avsluttes separat i den app-butikken du tegnet abonnementet i.

Dersom det går 90 dager fra du sist brukte TRALL, får du spørsmål om du fremdeles ønsker å bruke TRALL. Hvis du ikke svarer, vil du ikke motta mer informasjon fra oss.

Dine rettigheter

Du har rett til å be oss om innsyn i de personopplysninger vi har registrert om deg som TRALL er behandlingsansvarlig for, med mindre annet er fastsatt i norsk lov. Du kan også be om retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Du har også rett til dataportabilitet og vil kunne ha adgang til å få utlevert personopplysninger vi behandler om deg.

Forespørsler om dette sendes til hei@trallapp.no.

Du har rett til å sende klage til Datatilsynet som tilsynsmyndighet.

Endringer til Personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen. Du vil få beskjed om endringer på e-post. Vår til enhver tid oppdaterte personvernerklæring vil være publisert på www.trallapp.no.

Dato: 01.09.2022

Sparebankstiftelsen DNB
Fure Stiftelsen
Kulturradet
OsloMet
Impact startup logo