Trall

Hva går ditt abonnement til?

Kost­na­der

Hva går ditt abon­ne­ment til?

Når du abonnerer på Trall, sørger vi for at alle som har rettigheter til musikken vi utgir i Trall får det de har krav på.

Av våre abonnementsinntekter betaler vi:

37,5 % til opphavspersonene til musikk og sangtekster

15 % til app-butikkene

Resten av inntektene går til utvikling, vedlikehold og drift av Trall-tjenesten, kundebehandling, markedsføring og administrasjonsutgifter.

Et eventuelt overskudd av inntektene går til å samle inn, velge ut og spille inn ny musikk og til å videreutvikle appen.

Er det musikk, innhold eller funksjonalitet som du ønsker deg i Trall, vil vi gjerne høre fra deg!

Kontakt oss

Sparebankstiftelsen DNB
Fure Stiftelsen
Kulturradet
OsloMet
Impact startup logo