Trall

Hva går ditt abonnement til?

Kost­na­der

Pri­vat­per­soner og virk­som­he­ter

All musikken i Trall-appen utgis etter avtale med Tono. Som en lovlig musikkstrømmetjeneste er prisene basert på hvor mange som vil høre musikken gjennom Trall.

Dette betyr at abonnementene for privatpersoner kan brukes av familier - enten på to enheter eller seks enheter hvis familien har mange medlemmer.

Virksomhetsabonnementene kan brukes av grupper - avdelinger i barnehagen, skoleklasser, sanggrupper osv. Derfor koster disse mer enn privatabonnementene som er beregnet på mindre grupper.

Hva går ditt abonnement til?

Trall er en musikkstrømmetjeneste som er lovlig for privatpersoner og virksomheter å bruke.

Når du abonnerer på Trall, sørger vi for at alle som har rettigheter til musikken vi utgir i Trall får det de har krav på.

Av våre abonnementsinntekter betaler vi:

39 % til opphavspersonene til musikk og sangtekster

15 % til app-butikkene / andre distributører

Resten av inntektene går til utvikling, vedlikehold og drift av Trall-tjenesten, kundebehandling, markedsføring og administrasjonsutgifter.

Et eventuelt overskudd av inntektene går til å samle inn, velge ut og spille inn ny musikk og til å videreutvikle appen.

Er det musikk, innhold eller funksjonalitet som du ønsker deg i Trall, vil vi gjerne høre fra deg!

Kontakt oss

Støttespillere

OsloMet
Sparebankstiftelsen DNB
Fure Stiftelsen
Kulturradet
Impact startup logo
Logo: UNESCO
Sametinget logo på nordsamisk
Logo Støttet av Forskningsrådet
Logo til Krafttak for sang
Logo Folkehøgskoleforbundet