Trall

Brukeravtale

En rett­fer­dig app

Bru­ker­vil­kår

TRALL er en internettbasert tjeneste som er utviklet av pedagoger ved OsloMets barnehagelærerutdanning. Innholdet i TRALL er sanger, med tekst, lyd og visuelle elementer.

Ved å opprette bruker bekrefter du at du har lest gjennom disse brukervilkårene og aksepterer dem, samt vår personvernerklæring.

Personvernerklæring

Om bruk av TRALL-tjenesten

TRALL er utviklet for mobiltelefon og nettbrett med iOS og Android-operativsystemer.

På iPad vil TRALL fungere på 5. generasjon og over, på iPhone vil TRALL fungere på 7. generasjon og over. På Android vil TRALL fungere på versjon 7.0 og over.

TRALL fungerer også på Chromebook og M1 og M2-Mac.

TRALL vil fungere der det er internett – Wifi der det er tilgjengelig, eller mobilnett, der telefon eller nettbrett har støtte for dette, eller der det er mulig å bruke mobilnett fra mobiltelefon.

TRALL vil bli oppdatert når det er behov for det. Når du bruker TRALL, er det viktig å bruke siste versjon. Sjekk om det er kommet en oppdatering, så sikrer du at din TRALL-app fungerer så godt som mulig.

OPPRETTE BRUKER

For å kunne bruke Trall, må du opprette en bruker. Brukernavnet ditt er en fungerende e-postadresse, som du bruker sammen med et passord for å logge på tjenesten. Du får tilsendt et passord og lenke til å endre det på e-post når du har opprettet brukeren.

ABONNEMENTSVILKÅR

Gratisversjon:

Privatpersoner kan laste ned TRALL gratis fra AppStore eller GooglePlay med en norsk konto, med tilgang til 10 sanger og mulighet for å bruke TRALL på en enhet.

Virksomheter kan få en avtale om å bruke fullversjonen av Trall i 14 dager.

Abonnement for privatpersoner:

Betaling for abonnement skjer gjennom AppStore eller Google Play med en norsk konto. De til enhver gjeldende prisene er tilgjengelig på Tralls prisside

Priser

De første 30 dagene er gratis. Deretter løper abonnementet slik du har satt det opp i AppStore eller GooglePlay.

Abonnementet fornyes automatisk med mindre du avslutter abonnementet i den app-butikken du brukte til å opprette abonnementet: AppStore eller Google Play, eller i TRALL-appen.

Dersom det forekommer endringer i prisen, vil dette varsles om før prisendringer trer i kraft.

Dersom du bruker TRALL-appen i jobben din, kan du ikke bruke privatabonnement. Da må virksomheten tegne et abonnement på TRALL ved å sende en henvendelse til bestilling@trallapp.no.

For ansatte i virksomheter som har avtale med TRALL:

Det er din arbeidsgiver som betaler for TRALL. De til enhver gjeldende prisene er tilgjengelig på Tralls prisside

Priser

En virksomhetslisensgir tilgang til å bruke TRALL på én enhet. Det gis anledning til å binde virksomheten til ett år, med en reduksjon i prisen. Virksomheter kan få teste Trall i 14 dager gratis og uforpliktende.

Det er ikke tillatt å bruke ditt private TRALL-abonnement i jobben. Dette er fordi vi må sikre at opphaverne får rett betaling for musikken.

Ta kontakt med din arbeidsgiver hvis du vil bruke TRALL i jobben eller send oss en e-post på bestilling@trallapp.no.

For studenter

Studenter som ønsker å bruke Trall i studier kan får egen tilgang til TRALL på 6 måneder eller 12 måneder. Inngår studenten en 12 måneders avtale, betaler hen kun for 10 måneder.

Skal studenten kun bruke Trall i praksis betaler studenten en engangspris avhengig av antallet uker studenten skal bruke Trall i praksis.

En studentlisens gir tilgang til Trall på én enhet. Studenter kan ved henvendelse få teste Trall gratis og uforpliktende i 14 dager.

OPPHØR AV ABONNEMENT

For privatpersoner:

Ved avslutning av abonnement vil du fortsatt ha tilgang til TRALL i utløpsperioden, dvs. én mnd. fra siste betaling. Etter denne perioden vil du fortsatt kunne bruke TRALL gratis med 10 sanger tilgjengelig, men du vil ikke ha tilgang til innholdet som er bak betalingsmur. Du kan når som helst oppgradere til en betalingsversjon og få tilgang til dine spillelister og alle sangene i appen.

Du kan også be om at vi sletter all informasjon om ditt abonnement. Da får du ikke lenger tilgang til dine spillelister og favoritter.

For ansatte i virksomheter:

Når arbeidsgiver sier opp kundeforholdet med Trall vil alle brukere ha tilgang til TRALL i utløpsperioden. Deretter vil alle brukere deaktiveres.

Arbeidsgiver kan også be om at vi sletter all informasjon om ditt abonnement. Da får du ikke tilgang til dine spillelister og favoritter.

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TRALL

Både innholdet og kildekoden til TRALL er beskyttet av opphavsrett. Det er derfor ikke lov å bruke TRALL på en annen måte enn det som er avtalt med TRALL. TRALL kan kun benyttes av personer med norske kontoer i AppStore eller GooglePlay.

Som privatbruker av TRALL er det tillat å:

Spille av musikk innad i en familie elleri gruppesituasjoner som markeringer og lignende, og skrive ut sangtekst direkte fra TRALL.

Som virksomhetsbruker av TRALL er det tillat å:

Bruke Trall til undervisningsformål og i grupper inntil 40 personer, og å skrive ut sangtekst direkte fra TRALL. Skal du bruke TRALL i grupper / situasjoner med mer enn 40 personer, må du tegne abonnement for flere lisenser eller inngå egen avtale med TONO.

Det er ikke lov å:

Dele brukernavn/passord med andre personer enn det som er avtalt med TRALL, kopiere sangtekster som er skrevet ut fra TRALL, kopiere eller laste ned musikk til mobiltelefon eller nettbrettet, dele musikk- eller tekst-innholdet via andre kanaler, som film, lydfiler på e-post, meldinger, på nettjenester eller sosiale medier annet enn gjennom særskilt avtale med TRALL. 

Det er heller ikke lov å bruke sangene i TRALL til offentlige fremføringer eller for større grupper, uten at det gjøres en egen avtale med TONO.

Gå til Tono

MISBRUK AV TJENESTEN

All bruk av TRALL skal være i tråd med brukervilkårene og i tråd med norsk lovgivning. Brudd på dette anses som misbruk av tjenesten.

Misbruk av tjenesten medfører at brukerprofilen vil kunne stenges uten refusjon for inneværende abonnementsperiode. Ved mistanke om brudd på brukervilkårene/misbruk av TRALL, forbeholder vi oss retten til å slette, blokkere eller deaktivere en bruker etter eget skjønn og uten at dette gir krav på noen kompensasjon.

SPESIELT OM MUSIKKRETTIGHETER

Musikken i TRALL er gjengitt med tillatelse fra TONO, og kan kun benyttes av personer med norske kontoer i App-butikkene. Uautorisert lenking, videreføring eller kopiering er ulovlig. Har du satt opp et privatabonnement gjennom appen kan du kun bruke appen og høre på musikken i private sammenkomster. Ønsker du bruke Trall i jobben din, for eksempel i barnehage, skole, med ditt eget foretak eller i en annen type virksomhet setter vi opp en egen avtale. På den måten sørger vi for rett betalingen til de som har laget musikken (opphaverne).

Skal TRALL brukes for større forsamlinger (hele skolen, foreldremøter,markeringer mv), må det inngås egen avtale med TONO om dette.

BEGRENSNINGER I TILBUDET OG ENDRINGER I APPEN

TRALL vil etterstrebe at tilbudet av musikk og funksjoner i appen til enhver tid holder seg oppdatert og utvikles ytterligere. Dersom det oppstår begrensninger som medfører at tilbudet blir redusert, vil dette varsles. I tilfelle av tekniske problemer, vedlikehold, oppdateringer og testing kan tilbudet være noe redusert i perioder.

PERSONVERN OG SLETTING

Personvern i TRALL er nærmere beskrevet i personvernerklæringen vår.

Personvernerklæring

Du kan når som helst slette egen brukerkonto og App. Da går brukeren din tilbake til gratisversjon. Dersom din bruker er inaktiv over 3 måneder, vil du få spørsmål om du ønsker å fortsette å bruke TRALL.

Alle ansatte hos Trall med tilgang på personopplysninger har underskrevet en taushetserklæring og har fått opplæring i personvern.

Virksomheter som ønsker at personinformasjon til ansatte skal slettes eller endres har ansvar for å formidle dette til Trall. Trall har ansvar for å regelmessig gå igjennom og oppdatere personinformasjon som er gitt av kunden.

TA KONTAKT

Har du spørsmål? Ta kontakt på hei@trallapp.no.

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger, brukeropplevelser, feil og forslag til forbedringer på vår e-post, og håper du får nytte og glede av TRALL.

Oppdatert: 05.05.2023

Støttespillere

OsloMet
Sparebankstiftelsen DNB
Fure Stiftelsen
Kulturradet
Impact startup logo
Logo: UNESCO
Sametinget logo på nordsamisk
Logo Støttet av Forskningsrådet
Logo til Krafttak for sang
Logo Folkehøgskoleforbundet