Trall

Brukeravtale

En rett­fer­dig app

Bru­ker­vil­kår

TRALL er en internettbasert tjeneste som er utviklet av pedagoger ved OsloMets barnehagelærerutdanning. Innholdet i TRALL er sanger, med tekst, lyd og visuelle elementer.

Ved å opprette bruker bekrefter du at du har lest gjennom disse brukervilkårene og aksepterer dem, samt vår personvernerklæring.

Personvernerklæring

Om bruk av TRALL-tjenesten

TRALL er utviklet for mobiltelefon og nettbrett med iOS og Android-operativsystemer.

På iPad vil TRALL fungere på 5. generasjon og over, på iPhone vil TRALL fungere på 7. generasjon og over. På Android vil TRALL fungere på versjon 7.0 og over.

TRALL fungerer også på Chromebook og M1 og M2-Mac.

TRALL vil fungere der det er internett – Wifi der det er tilgjengelig, eller mobilnett, der telefon eller nettbrett har støtte for dette, eller der det er mulig å bruke mobilnett fra mobiltelefon.

TRALL vil bli oppdatert når det er behov for det. Når du bruker TRALL, er det viktig å bruke siste versjon. Sjekk om det er kommet en oppdatering, så sikrer du at din TRALL-app fungerer så godt som mulig.

TILGANG TIL TRALL

For å kunne bruke Trall, må du ha en bruker. Brukernavnet ditt er en fungerende e-postadresse, som du bruker sammen med et passord for å logge på tjenesten.

Trall har implementert pålogging med Feide for brukere fra skoler og universiteter og høgskoler. Ønsker du å bruke Feide, må din arbeidsplass ha en avtale med Trall.

Dersom du er privatperson eller jobber i en organisasjon som ikke bruker Feide, fungerer Trall med pålogging med e-post og passord.

Tilgang for privatpersoner

Du må ha en bruker for å få tilgang til Trall. Når du har lastet ned appen, lager du en konto med e-post. Du får tilsendt passord på e-post, med en lenke til å bytte passord, hvis du ønsker.

Tilgang for organisasjoner som ikke bruker Feide

Din arbeidsplass må ha en avtale med Trall. Vi får tilsendt din e-postadresse fra din arbeidsgiver som vi legger til i vår database. Deretter får du tilsendt en e-post med passord, med en lenke til å bytte passord, hvis du ønsker.

ABONNEMENTSVILKÅR

Gratisversjon:

Privatpersoner kan laste ned TRALL gratis fra AppStore eller GooglePlay med en norsk konto, med tilgang til 10 sanger og mulighet for å bruke TRALL på en enhet.

Virksomheter kan få en prøvetilgang på fullversjonen av Trall som gjelder i 14 dager.

Abonnement for privatpersoner:

Betaling for abonnement skjer gjennom AppStore eller Google Play med en norsk konto. De til enhver gjeldende prisene er tilgjengelig på Tralls prisside og i appen.

Priser

De første 30 dagene er gratis. Deretter løper abonnementet slik du har satt det opp i AppStore eller GooglePlay.

Abonnementet fornyes automatisk med mindre du avslutter abonnementet i den app-butikken du brukte til å opprette abonnementet: AppStore eller Google Play, eller i TRALL-appen.

Dersom det forekommer endringer i prisen, vil dette varsles om før prisendringer trer i kraft.

Dersom du bruker TRALL-appen i jobben din, kan du ikke bruke privatabonnement. Da må virksomheten tegne et abonnement på TRALL ved å sende en henvendelse til bestilling@trallapp.no.

For ansatte i virksomheter som har avtale med TRALL:

Det er din arbeidsgiver som betaler for TRALL. De til enhver gjeldende prisene er tilgjengelig på Tralls prisside.

Priser

Virksomhetslisensene varierer i henhold til typen organisasjon som abonnerer på TRALL. Informasjon om dette er tilgjengelig på Tralls prisside.

TRALL er med i Osloskolens Bruk-ordning. Da gjelder det egne priser som er tilgjengelig i deres portal.

Det er ikke tillatt å bruke ditt private TRALL-abonnement i jobben. Dette er fordi vi må sikre at opphaverne får rett betaling for musikken.

Ta kontakt med din arbeidsgiver hvis du vil bruke TRALL i jobben eller send oss en e-post på bestilling@trallapp.no.

For studenter

En studentlisens gir tilgang til Trall på én enhet. Studenter kan ved henvendelse få teste Trall gratis og uforpliktende i 14 dager.

Studenter som ønsker å bruke Trall i studier kan får egen tilgang til TRALL på 6 måneder eller 12 måneder. Avtalen har bindingstid, og det er ikke anledning til å si opp avtalen.

Tilgang til TRALL vil bli gitt etter at betaling er registrert i våre systemer.

Les mer om studentabonnement

OPPHØR AV ABONNEMENT

For privatpersoner:

Ved avslutning av abonnement vil du fortsatt ha tilgang til TRALL i utløpsperioden, dvs. én mnd. fra siste betaling. Etter denne perioden vil du fortsatt kunne bruke TRALL gratis med 10 sanger tilgjengelig, men du vil ikke ha tilgang til innholdet som er bak betalingsmur. Du kan når som helst oppgradere til en betalingsversjon og få tilgang til dine spillelister og alle sangene i appen.

Du kan også be om at vi sletter all informasjon om ditt abonnement. Da får du ikke lenger tilgang til dine spillelister og favoritter. Det er mulig å slette din bruker direkte i TRALL-appen.

Privatpersoner må selv avslutte sitt abonnement i AppStore eller GooglePlay. Fremgangsmåte finner du på vår Spørsmål og svar-side

Spørsmål og svar

For ansatte i virksomheter:

Når arbeidsgiver sier opp kundeforholdet med Trall vil alle brukere ha tilgang til TRALL i utløpsperioden. Deretter vil alle brukere tilbakestilt til gratis-versjonen med 10 sanger tilgjengelig.

Arbeidsgiver kan også be om at vi sletter all informasjon om ditt abonnement. Da får du ikke tilgang til dine spillelister og favoritter.

Trall har et løpende abonnement, og virksomheter har normalt 3 måneders oppsigelsesfrist.

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TRALL

Både innholdet og kildekoden til TRALL er beskyttet av opphavsrett. Det er derfor ikke lov å bruke TRALL på en annen måte enn det som er avtalt med TRALL. TRALL kan kun benyttes av personer med norske kontoer i AppStore eller GooglePlay eller av virksomheter med norsk organisasjonsnummer som har en avtale med TRALL.

Som privatbruker av TRALL er det tillat å:

Spille av musikk innad i en familie eller i gruppesituasjoner som markeringer og lignende, og skrive ut sangtekst direkte fra TRALL.

Som virksomhetsbruker av TRALL er det tillat å:

Bruke Trall til undervisningsformål og i grupper inntil 40 personer av gangen, og å skrive ut sangtekst direkte fra TRALL. TRALLs abonnementer er basert på det antallet personer som tjenesten skal brukes sammen med. Sjekk med din arbeidsgiver hva som gjelder hos deg.

Skal du bruke TRALL i andre situasjoner enn undervisning må din arbeidsgiver inngå egen avtale med TONO.

Det er mulig å be om at elever får tilgang til TRALL gjennom bruk av Feide-pålogging. Elevene har mulighet til å bruke TRALL til skolearbeid på skolen og hjemme. Dersom TRALL skal brukes til privatbruk, må skolen oppfordre til at foreldrene tegner privat-abonnement.

Det er ikke lov å:

Dele brukernavn/passord med andre personer enn det som er avtalt med TRALL, kopiere sangtekster som er skrevet ut fra TRALL, kopiere eller laste ned musikk til mobiltelefon eller nettbrettet, dele musikk- eller tekst-innholdet via andre kanaler, som film, lydfiler på e-post, meldinger, på nettjenester eller sosiale medier annet enn gjennom særskilt avtale med TRALL. 

Det er heller ikke lov å bruke sangene i TRALL til offentlige fremføringer eller for større grupper, uten at det gjøres en egen avtale med TONO.

Gå til Tono

MISBRUK AV TJENESTEN

All bruk av TRALL skal være i tråd med brukervilkårene og i tråd med norsk lovgivning. Brudd på dette anses som misbruk av tjenesten.

Misbruk av tjenesten medfører at brukerprofilen vil kunne stenges uten refusjon for inneværende abonnementsperiode. Ved mistanke om brudd på brukervilkårene/misbruk av TRALL, forbeholder vi oss retten til å slette, blokkere eller deaktivere en bruker etter eget skjønn og uten at dette gir krav på noen kompensasjon.

SPESIELT OM MUSIKKRETTIGHETER

Musikken i TRALL er gjengitt med tillatelse fra TONO, og kan kun benyttes av personer med norske kontoer i App-butikkene eller ansatte i virksomheter med norsk organisasjonsnummer. Uautorisert lenking, videreføring eller kopiering er ulovlig. Har du satt opp et privatabonnement gjennom appen kan du kun bruke appen og høre på musikken i private sammenkomster. Ønsker du bruke Trall i jobben din, for eksempel i barnehage, skole, med ditt eget foretak eller i en annen type virksomhet setter vi opp en egen avtale. På den måten sørger vi for rett betalingen til de som har laget musikken (opphaverne).

Skal TRALL brukes for større forsamlinger må det inngås egen avtale med TONO om dette.

BEGRENSNINGER I TILBUDET OG ENDRINGER I APPEN

TRALL vil etterstrebe at tilbudet av musikk og funksjoner i appen til enhver tid holder seg oppdatert og utvikles ytterligere. Dersom det oppstår begrensninger som medfører at tilbudet blir redusert, vil dette varsles. I tilfelle av tekniske problemer, vedlikehold, oppdateringer og testing kan tilbudet være noe redusert i perioder.

PERSONVERN OG SLETTING

Personvern i TRALL er nærmere beskrevet i personvernerklæringen vår.

Personvernerklæring

Du kan når som helst slette egen brukerkonto eller be om at den slettes. Da får du ikke lenger tilgang til dine spillelister og favoritter.

Alle ansatte hos Trall med tilgang på personopplysninger har underskrevet en taushetserklæring og har fått opplæring i personvern.

Virksomheter som ønsker at personinformasjon til ansatte skal slettes eller endres har ansvar for å formidle dette til Trall. Trall har ansvar for å regelmessig gå igjennom og oppdatere personinformasjon som er gitt av kunden.

TA KONTAKT

Har du spørsmål? Ta kontakt på hei@trallapp.no.

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger, brukeropplevelser, feil og forslag til forbedringer på vår e-post, og håper du får nytte og glede av TRALL.

Oppdatert: 13.12.2023

Støttespillere

OsloMet
Sparebankstiftelsen DNB
Fure Stiftelsen
Kulturradet
Impact startup logo
Logo: UNESCO
Sametinget logo på nordsamisk
Logo Støttet av Forskningsrådet
Logo til Krafttak for sang
Logo Folkehøgskoleforbundet